www.psp2.dynow.pl

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W DYNOWIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM     

 ORGANIZACJA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

DYREKTOR

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

UCZNIOWIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

KONTAKT

  INNE

HISTORIA

KOŚCIÓŁ p.w.św.BARTŁOMIEJA

ZABYTKI

LEGENDY

GALERIA ZDJĘĆ

LINKI

           
                             

STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI                   

    Informujemy, że w naszej szkole w latach 2010 - 2012 realizowany będzie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

          REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zaproszenie do składania ofert

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie ogłasza dodatkowy nabór nauczycieli i specjalistów do projektu POKL w ramach Poddziałania 9.1.2 pt: "Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się - przyszłość na nas czeka" do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w okresie wrzesień 2011 - czerwiec 2012.

wzór oferty

Zaproszenie do składania ofert

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie ogłasza nabór nauczycieli i specjalistów do projektu POKL w ramach Poddziałania 9.1.2 pt: "Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się - przyszłość na nas czeka" do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w okresie wrzesień 2011 - czerwiec 2012.

Podziękowanie dla sponsorów

    Dzięki sponsorom biblioteka szkolna wzbogaciła się o kilka kompletów bardzo wartościowych ATLASÓW GEOGRAFICZNYCH Polski I ŚWIATA wydawnictwa PIĘTKA. Dziękujemy!

 Podziękowanie

22.06.2011 - Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Kolejna klasa VI opuściła szkolne mury, aby kontynuować naukę w gimnazjum. Uczniowie przygotowali wzruszający program pożegnalny. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta p. Zygmunt Frańczak. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

26.06.2011 - Piknik Rodzinny

    Uczniowie spędzili słoneczne niedzielne popołudnie wspólnie z rodziną i wychowawcami. Występy artystyczne, gry, zabawy, oraz słoneczna pogoda sprawiły, że ta niedziela była udana.

17.06.2011 -SZPAK -
szkolne prezentacje artystyczno-ulturalne dynowskich szkół

    W XVI szkolnych prezentacjach artystyczno-kulturalnych naszą szkołę godnie reprezentowały: zespół tańca ludowego "Bartkowiaczki" oraz zespół wokalno - instrumentalny "Wesołe Nutki", który wykonał piosenki " Zimny drań", " Tamburyn" i "Lato, lato".

05.06.2011 - Dzień Matki i Ojca

    W niedzielę, 5 czerwca mogliśmy obejrzeć i przeżyć wzruszający montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki i Ojca zaprezentowany przez dzieci z klas 0- VI. Po zakończeniu części oficjalnej rodzice zostali zaproszeni przez Radę Rodziców na kawę i ciasto.

29.05.2011 - Wieczór poezji i pieśni maryjnej

    Po raz dziesiąty w piękne majowe popołudnie ze stopni ołtarza popłynęły pieśni i wiersze przygotowane przez uczniów i absolwentów naszej szkoły ku czci Matki Bożej. Tegoroczny wieczór poezji i pieśni maryjnej nosił tytuł "Wielbimy Cię w słowach naszych...".

 

21 - 26.04.2011 - Ferie wielkanocne

    Ferie Wielkanocne trwają od czwartku 21 kwietnia do wtorku 26 kwietnia 2011 r.Zapraszamy do szkoły w środę 27 kwietnia.

19.04.2011 - Szkolny Poranek Wielkanocny

    Przy pięknej scenografii uczniowie zaprezentowali inscenizację pt. "Wielkanoc w tradycji", która miała na celu przybliżenie polskich zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Po programie artystycznym nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Wielkanocnego na najpiękniejszą pisankę, palmę, kartkę lub stroik świąteczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i słodycze.

 Zdjęcia w galerii Foto

20 kwiecień 2011 - Światowy Dzień Ziemi

    Dzień Ziemi to święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia i zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Uczniowie naszej szkoły przedstawi inscenizację, ukazującą zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska.

 Zdjęcia w galerii Foto

Sprawdzian 2011 - Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty

    5 kwietnia 2011 r. szóstoklasiści pisali sprawdzian zewnętrzny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na stronie OKE prezentowane są zadania z arkusza egzaminacyjnego: www.oke.krakow.pl

5 kwietnia 2011

    W związku ze sprawdzianem organizowanym dla szóstoklasistów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 5 kwietnia 2011 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szóstoklasiści przychodzą do szkoły na 8:30. W tym dniu szkoła pełni jedynie funkcję opiekuńczą.

31.03.2011 - Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

    Uczniowie klasy 3 wraz z rówiesnikami z innych szkół podstawowych w Polsce, pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Była to już czwarta edycja organizowana przez OPERON i Gazetę Wyborczą.

02.02.2011 - Dzień Babci i Dziadka

    Jak co roku, tak i w tym w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Odświętnie udekorowana sala gimnastyczna "pękała w szwach". Przybyli goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów poszczególnych klas, którzy recytowali wiersze, śpiewali i tańczyli dla swoich babć i dziadków. Nie obyło się również bez pogawędek przy kawie i pysznych wypiekach przygotowanych przez rodziców oraz wspólnej zabawy i tańców przy muzyce kapeli "Dynowianie".

 Zdjęcia w galerii Foto

17 - 30.01.2011 - Ferie zimowe

    Harmonogram zajęć:
I tydzień
II tydzień

15.01.2011 - zabawa choinkowa

    Karnawał zawitał również do naszej szkoły. W sobotę odbyła się coroczna zabawa choinkowa. Podzieleni na dwie grupy, najpierw najmłodsi (niektórzy fantastycznie poprzebierani), później starsi uczniowie bawili się na sali gimnastycznej, która zamieniła się w salę balową i rozbrzmiewała muzyką. Dla uczniów każdej klasy rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Zabawa była bardzo udana.

 Zdjęcia w galerii Foto

13 styczeń 2011 - Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM

    Uczniowie klasy szóstej wzięli udział w ogólnopolskim próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z OPERONEM, który jest idealną próbą przed prawdziwym egzaminem czekającym na nich w kwietniu. Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji o poziomie umiejętności uczniów.

22.12.2010 - spotkanie opłatkowe

    22 grudnia odbyło się w naszej szkole 12 spotkanie opłatkowe, które jak co roku przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. W Wigilii wzięli udział: Burmistrz i radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele zakładów i stowarzyszeń, mieszkańcy ul. Bartkówka oraz zaproszeni goście, zaprzyjaźnieni z naszą szkołą. Wszyscy obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów pod kierunkiem p. R. Pyś, K. Dziopak i A. Dżuły. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek - symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewane kolędy. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw.
Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników.

 Zdjęcia w galerii Foto

6.12.2010 - Święty Mikołaj

   Naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj! Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas młodszych przygotowały występ na powitanie gościa. Tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze, a Święty Mikołaj wręczał wszystkim zebranym prezenty. W tym dniu na prezenty oczekiwali również uczniowie starszych klas i nie zawiedli się!

 Zdjęcia w galerii Foto

                                                                     

24.11.2010 - Andrzejki

    W środę wieczór odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas której w przerwach między tańcami uczniowie wróżyli sobie co przyniesie im przyszłość.

10.11.2010 - Narodowe Święto Niepodległości

    Z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie zaprezentowali program, przygotowany specjalnie na tę okazję. Recytując patriotyczne wiersze i śpiewając pieśni legionowe, przypomnieli drogę Polaków ku wolności.

 Zdjęcia w galerii Foto

                                                                                                                       

29.10.2010 - Halloween

    Dzisiaj w szkole przez godzinę władzę przejęły duchy i czarodzieje. Dzieciaki tańczyły i skakały, były dużo zabawy i śmiechu. Cudownie barwne przebrania, kolorowe stroje i maski zaczarowały każdego. Zabawie nie było końca. Dobra muzyka i doskonały humor były z nami podczas całej imprezy przygotowanej przez panią Krystynę Wandas.

 Zdjęcia w galerii Foto

14.10.2010 - Dzień Edukacji Narodowej

                          

    W tym szczególnym dniu uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami, aby podziękować im za ich trud, okazane serce, cierpliwość oraz wkład w wychowanie i nauczanie. Na uroczystym spotkaniu obecni byli: p. Burmistrz Zbigniew Frańczak oraz przew. Rady Rodziców p. Marek Siry. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny - recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przedstawiali wesołe scenki z życia szkoły.
Wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora szkoły.
Uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście włączeni w poczet uczniów naszej szkoły. 9 uczniów w obecności wychowawcy i rodziców ślubowało być dobrymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę.

 Zdjęcia w galerii Foto

1.09.2010 - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011

    1 września 2010, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów w nauce i pracy.

 DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM STYPENDIALNY

WYKAZ SZK.PROGR.NAUCZ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA

                             ©  PSP 2 DYNÓW