www.psp2.dynow.pl

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W DYNOWIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM     

 ORGANIZACJA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

DYREKTOR

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

UCZNIOWIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

TYGODNIOWY
PLAN ZAJĘĆ

PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

KONTAKT

  INNE

HISTORIA

KOŚCIÓŁ p.w.św.BARTŁOMIEJA

ZABYTKI

LEGENDY

GALERIA ZDJĘĆ

LINKI


           
                             

STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI
                       
                       

INFIRMACJE DOTYCZĄCE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO


    Zgodnie z decyzją rządu, od 17.05 do 28.05.2021 r. klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie hybrydowe, czyli mieszane.

W dniach 17,18,19.05.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) klasy VI, VII i VIII będą miały zajęcia w szkole. W tym czasie klasy IV i V będą miały nauczanie zdalne.

W dniach 20,21,24.05.2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) klasy IV i V będą miały zajęcia w szkole, natomiast klasy VI, VII, VIII będą miały nauczanie zdalne.

W dniach 25,26,27.05.2021 r. (wtorek-czwartek) odbędą się egzaminy zewnętrzne dla klas VIII. Dni te są wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas I-VII.

W dniu 28,05,2021 (piątek) klasy VI, VII, VIII będą miały zajęcia w szkole, a klasy IV i V nauczanie zdalne.

Podczas zajęć w szkole i zdalnych obowiązuje plan zajęć z okresu stacjonarnego w szkole.

PLAN ZAJĘĆ


Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie klas I-VIII mają nauczanie stacjonarne w szkole. 

INFIRMACJE


ZASADY PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 26 KWIETNIA 2021r

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA KLAS I - III SZKÓL PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA 2021/2022


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.09.2020 - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021


Procedura organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Dynowie z oddziałem przedszkolnym od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.


10 ZASAD DLA UCZNIÓW

10 ZASAD DLA RODZICÓW

III Nie Tuzinkowy Bieg


            

    20 września 2020r uczniowie naszej szkoły: Julia Sarnicka, rodzeństwo: Elżbieta, Kinga, Adam i Paweł Wszołek oraz Adam Bielec brali udział w III Nie Tuzinkowym Biegu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Euro-San, w Hłudnie.
Bieg DZIECIAKA na dystansie 400 metrów wygrała Julia Sarnicka.
W biegu MŁODZIAKA na dystansie 1000 metrów zwyciężył Adam Bielec.
Opiekun grupy Bartłomiej Walus brał udział w biegu głównym na dystansie 12,5 kilometra.
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom gratulujemy !
     
     
     

UWAGA


    Od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

PRZEDMIOTOWY
SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

PROGRAM STYPENDIALNY

WYKAZ SZK.PROGR.NAUCZ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN
WYCIECZEK SZKOLNYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA

RODO

                 


                             ©  PSP 2 DYNÓW